ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • ការវេចខ្ចប់

    ការវេចខ្ចប់

    RUNPING ផលិតផលិតផលវេចខ្ចប់ពិសេសក្នុងជួរធំណាស់។ផលិតផលដែលបានវេចខ្ចប់ ឬមិនបានវេចខ្ចប់ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនដោយប្រព័ន្ធទាំងនេះ។អ្នកអាចប្រើវានៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ ឬអាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្មតូចជាង។ភាពពិសេសរបស់ផ្លាស្ទិចខ្លាំងបំផុត ទទួលបានការការពារដ៏ខ្លាំង...
    អាន​បន្ថែម